Nấm Ringworm gây viêm da Góc đối tác

Nấm Ringworm gây viêm da là loại nấm chỉ phát triển ngoài da, ở bất cứ chỗ nào trên da, kể cả da đầu. Bệnh này có thể lây lan cho con ngườiNấm Ringworm gây viêm da là loại nấm chỉ phát triển ngoài da, ở bất cứ chỗ nào trên da, kể cả da đầu. Bệnh này có thể lây lan cho con người